top of page

Polityka Prywatności

  1. Administratorem danych osobowych jest Wydrukowane Izabela Rzeszutek al. Zwycięstwa        15c/42 41-200 Sosnowiec NIP 6443504211 REGON

  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie            danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422 j. t.).

  3. Klient dobrowolnie podaje swoje dane takie jak imię i nazwisko, adres email lub inne dane,        które chce ujawnić w celu złożenia zapytania odnosnie usług oferowanych przez                        Wydrukowane. 

  4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, dokonywania ich korekty lub uzupełnienia oraz        ich żądania ich usunięcia. W tym celu należy skonatkować się z Administratorem danych          wysyłając mail na adres nadruki@wydrukowane.com z prośbą o usunięcie danych. 

  5. Dane przechowywane zbierane są jedynie w celu komunikacji z klientem oraz realizacji              zamówień i odpowiedzi na zapytania i przechowywane są w okresie niezbędnym do                  wykonania celu ich przetwarzania.  

  6. Administrator nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim. 

bottom of page